News

Shipmet to Switzerland

Shipmet to Switzerland

Shipment to Switzerland   Pasuda Automatic Special Cleaning Machine สนใจติดต่อเยี่ยมชม และขอรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทรมือถือ...

เครื่องจักรในงานโครงสร้าง (Structure)

เครื่องจักรในงานโครงสร้าง (Structure)

Pasuda Ultrasonicเครื่องจักรในงานโครงสร้าง (Structure)คือส่วนสำคัญที่ทำให้เครื่องสวยเเละถูกต้องเเม่นยำตามเเบบ DesignPasuda ให้ความสำคัญอย่างมากในการ Maintenance ตามรอบ Period(Daily, Weekly, Monthly)เครื่อง Laser cut ที่มีความเเม่นยำสูง สนใจติดต่อเยี่ยมชม...

PASUDA-ACE-KMITL

PASUDA-ACE-KMITL

การแลกเปลี่ยนความรู้เรื่อง Ultrasonic และสนับสนุนเครื่องมือ กับอาจารย์เเละนักศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก...

Load Ultrasonic Washing Machine to Container Export to Europe

Load Ultrasonic Washing Machine to Container Export to Europe

Thank you European Customers who are Repeat order.(Load Ultrasonic Washing Machine to Container Export to Europe)ขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจกับ Pasudaในการทำเครื่องล้างชิ้นงานเพื่อไปใช้งานที่ยุโรปสนใจติดต่อเยี่ยมชม และขอรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทรมือถือ...

Pasuda Ultrasonic Part Cleaner

Pasuda Ultrasonic Part Cleaner

Pasuda Ultrasonic Part Cleanerล้างชิ้นงาน ก่อนไป Next Process ชุบทำสีทำการล้างสิ่งสกปรกออก1) ฝุ่น Dust2) น้ำมัน Oil & Coolant3) เศษ ชิ้นงาน Heavy Particleลดเวลาในการล้างปลอดภัยเเละเป็นมิตรกับสิ่งเเวดล้อมด้วยระบบ Water base สนใจติดต่อเยี่ยมชม...

Shipment to Switzerland

Shipment to Switzerland

Pasuda Ultrasonicส่งออกเครื่อง Ultrasonic Washing Machine ไป ยุโรปขอบคุณลูกค้า Europe (Switzerland) ที่ให้ความไว้วางใจทีมงาน PasudaPacking ด้วย ระบบ Vacuum สนใจติดต่อเยี่ยมชม และขอรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทรมือถือ...

PASUDA ULTRASONIC

PASUDA ULTRASONIC

สิ่งสกปรก 3 อย่างที่ เราต้องการล้างออก1) ฝุ่น Dust2) น้ำมัน Oil & Coolant3) เศษ ชิ้นงาน Heavy Particleการล้าง Oil น้ำมันออกจากชิ้นงาน เเล้วไม่ให้กลับมาติดชิ้นงานอีกคือสิ่งสำคัญ ในการ Design Washing & Cleaning Machineเพื่อให้ลูกค้า มั่นใจ เเละพึงพอใจ...

PASUDA SPECIALIST

PASUDA SPECIALIST

การเป็น Specialist หรือ Profressionalไม่ใช่เเค่รู้เเละทำได้ เเต่ต้องเกิดจากการฝึกฝน ค้นคว้า ทดลองเเละสามารถถ่ายทอดความรู้นั้นนั้น ให้เเก่ผู้อื่นได้ (Training)เพื่อให้ลูกค้า มั่นใจ เเละพึงพอใจ ในตัวสินค้าเเละบริการสูงสุด สนใจติดต่อเยี่ยมชม...

PASUDA TRAINING

PASUDA TRAINING

เนื่องจาก Industrial Products and Services จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ผู้มีความรู้ และประสบการ์ณ เป็นผู้นำเสนอ ให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับลูกค้าPasuda ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ จึงมีการจัดอบรมให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงาน ทั้งภายในหน่วยงาน...

PASUDA ULTRASONIC EASY OPERATION

PASUDA ULTRASONIC EASY OPERATION

Easy Operationคืออีกหนึ่ง function ที่ทางบริษัทฯ ผลิตเครื่องให้ลูกค้าสามารถใช้งานเเละดูเเลได้สะดวก เเละง่ายเพื่อให้ลูกค้า มั่นใจ และพึงพอใจ ในตัวสินค้าและบริการสูงสุด สนใจติดต่อเยี่ยมชม และขอรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทร :...

Pasuda Ultrasonic

Pasuda Ultrasonic

เครื่องเเต่ละเครื่องของ Pasudaกว่าจะส่งมอบให้ลูกค้า เกิดจากการทดสอบ ค้นคว้า PROCESS ของการล้างอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้า มั่นใจ เเละพึงพอใจ ในตัวสินค้า สูงสุด สนใจติดต่อเยี่ยมชม...

PASUDA ULTRASONIC CLEANING MACHINE

PASUDA ULTRASONIC CLEANING MACHINE

Pasuda Ultrasonic ช่วยคุณในเรื่องการล้างเเละทำเเห้งชิ้นงาน โดยทีมงานคุณภาพเเละมีประสบการณ์ สนใจติดต่อเยี่ยมชม และขอรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทรมือถือ +66-089-112-5673 ทีมงานคุณภาพของเรารอให้คำปรึกษาและบริการท่านอยู่...

MEDICA 2018 Dusseldorf, Germany on 12-15 November 2018

MEDICA 2018 Dusseldorf, Germany on 12-15 November 2018

ทางบริษัทฯ ได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้า “MEDICA 2018” ระหว่างวันที่ 12 – 15 พศจิกายน 2561 ณ เมือง ดุสเซลดอร์ฟ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ที่ทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดขึ้น

Shipment to Switzerland

Shipment to Switzerland

Fully Automatic Ultrasonic Cleaning and Drying system with Pre-Washing machine and DI-Water unit.